En este grupo En todos

Foro de CatalánAmb o sense apòstrof ?

Escrito por Pepe
el 02/06/2009

Quina és la correcta:

cursos de informàtica
o
cursos d"informàtica

Escrito por Javier Ppp
el 03/06/2009

La preposició de s"apostrofa davant d"una paraula començada per vocal. Excepcions:
- Davant de i, u, hi, hu en funció de consonant.
- Davant de mots amb h aspirada.
- En els noms de lletres.
- Davant de mots començats per "a" quan aquesta indica "el contrari de..."

Per tant, el correcta és: cursos d"informàtica.