En este grupo En todos

Grupo de Qualitat

趌timos debates de Qualitat

No hay debates creados en este grupo. Crea el primer debate

Documentos de Qualitat

Im醙enes de Qualitat

Todav韆 nadie ha subido una imagen en este grupo. Sube tu primera imagen

趌timos v韉eos de Qualitat

De momento no hay v韉eos compartidos en este grupo. Sube tu primer v韉eo

Cursos online de Qualitat

No hay cursos online creados en este grupo. Crea el primero curso online

Para aprender m醩

Formaci en qualitat 4d Consultores (Gestions Puig & Saun, Sl) Con certificado Presencial en Tarragona

Treballem en Qualitat Assoc. Professionals Insercio Laboral C. Presencial en Barcelona 2 horas

Control de Qualitat d'Obra amb Colegio Oficial de Aparejadores, Arquite Con certificado Presencial en Girona 6 horas

Control de Qualitat en Obra Civil Colegio Oficial de Aparejadores, Arquite Con certificado Presencial en Lleida 15 horas

Gesti assistencial de qualitat: El model EFQM d'excel穕鑞cia Cec - Colegio Oficial M閐icos Barcelona Con certificado Presencial en Barcelona 9 horas

Qualitat i la Seua Gesti en Unitats D Col穕egi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes Valencia Con certificado Presencial en Valencia 20 horas

Control de Qualitat Segons el CTE i l'EHE-08 Col.legi d'Aparelladors i Arquitectes T鑓nics de Barcelona Con certificado Presencial en Barcelona 21 horas

Integraci de Sistemes de Qualitat, Medi Ambient i Prevenci de Riscos Laborals en Empreses Qu韒iques Col穕egi Oficial de Qu韒ics de Catalunya Con certificado Presencial en Barcelona

Ver m醩 cursos