En este grupo En todos

Grupo de Qualitat

Últimos debates de Qualitat

No hay debates creados en este grupo. Crea el primer debate

Para aprender más

Formació en qualitat 4d Consultores (Gestions Puig & Sauné, Sl) Con certificado Presencial en Tarragona

Treballem en Qualitat Assoc. Professionals Insercio Laboral C. Presencial en Barcelona 2 horas

Control de Qualitat d'Obra amb Colegio Oficial de Aparejadores, Arquite Con certificado Presencial en Girona 6 horas

Control de Qualitat en Obra Civil Colegio Oficial de Aparejadores, Arquite Con certificado Presencial en Lleida 15 horas

Gestió assistencial de qualitat: El model EFQM d'excel·lència Cec - Colegio Oficial Médicos Barcelona Con certificado Presencial en Barcelona 9 horas

Qualitat i la Seua Gestió en Unitats D Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes Valencia Con certificado Presencial en Valencia 20 horas

Integració de Sistemes de Qualitat, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals en Empreses Químiques Col·legi Oficial de Químics de Catalunya Con certificado Presencial en Barcelona

Control de Qualitat Segons el CTE i l'EHE-08 Col.legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona Con certificado Presencial en Barcelona 21 horas

Ver más cursos